Select Page

Dr Saša Mujović i Filip Drinčić – Projekat “CROSSBOW” u Crnoj Gori

Dr Saša Mujović i Filip Drinčić – Projekat “CROSSBOW” u Crnoj Gori

Foto: dr Saša Mujović (lijevo) i Filip Drinčić (desno)


U našem četvrtom intervjuu za sagovornike imali smo dr Sašu Mujovića profesora i rukovodioca projekta “CROSSBOW” kao i saradnika na projektu i budućeg magistra elektrotehnike Filipa Drinčića. U prvom dijelu intervjua razgovarali smo sa dr Sašom Mujovićem…

1. Možete li našim čitaocima za početak u kratkim crtama predstaviti o čemu je riječ?

Seminar „Ekološki, tržišno orjentisani i regionalno povezani elektroenergetski sistemi budućnosti“ organizujemo u ponedeljak 13. maja u Svečanoj Sali Elektrotehničkog fakulteta sa početkom u 10:30h. Seminar se organizuje u okviru međunarodnog projekta CROSSBOW (Cross border management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational wholesale market / Prekogranično upravljanje promjenjivim obnovljivim izvorima energije i jedinicama za skladištenje u cilju obezbjeđivanja internacionalnog tržišta električne energije na veliko).

Šta zapravo predstavlja projekat CROSSBOW? CROSSBOW projekat ima za cilj da pruži usluge predstavnicima prenosnih mreža pri različitim scenarijima, kako bi se promovisale održive električne mreže koje sadrže veće učešće obnovljivih izvora energije u cjelokupnoj proizvodnji i pružaju mogućnost uspostavljanja panevropskih balansnih tržišta električne energije, bliskih realnom vremenu. Projekat se tako bavi istraživanjima o poboljšanju proizvodnje električne energije, prenosa i distribucije, njenog racionalnog korišćenja i mogućnostima skladištenja. Krajnji korisnici su operatori prenosnih sistema, ali zbog obimnosti istraživačkog projekta rezultati istog će pronaći svoju primjenu u različitim oblastima energetike. Treba posebno naglasiti mogućnost povećanja pouzdanosti elektroenergetskih sistema, prevashodno kroz razvoj i implementaciju sistema skladištenja električne energije, što bi za Crnu Goru, naročito za primorski region tokom ljetnjih mjeseci, bilo od velike važnosti.

2. Kako ste došli na ideju da se pokrene ovakav projekat u Crnoj Gori?

Elektroenergetski sektor u Crnoj Gori je posljednih decenija pretrpio krupne promjene. Tradicionalni, monopolistički sistem zamijenjen je deregulisanim elektroenergetskim sistemom, sa tržištem električne energije kao važnom karikom pri definisanju cijene isporučene energije. Crna Gora, kao pretendent za članstvo u EU, se obavezala na poštovanje relevantne evropske regulative, što znači da nacionalni cilj do 2020. godine postaje povećanje udjela korišćenja energije iz obnovljivih izvora električne energijedo nivoa od 33%. S tim u vezi, realizovani su ili su u procesu realizacije značajni projekti: izgradnja mini-hidroelektrana, prve dvije veće vjetroelektrane i gradnja elektroprenosnog kabla s Italijom. U novonastalim okolnostima postaje važno sve ono što vodi ekonomičnijoj, ekološki prihvatljivoj i pouzdanijoj proizvodnji, prenosu i potrošnji električne energije.

Veliki upliv distribuiranih generatora u elektroenergetski sistem, pojava baterija za skladištenje električne energije, pojava visoko-sofisticiranih potrošača koji za nesmetano funkcionisanje zahtijevaju optimalne naponske prilike, su aktuelni izazovi iz oblasti elektroenergetike. Glavna pitanja postaju kako upravljati ovako složenim sistemima i kako očuvati njihovu stabilnost, naročito u uslovima interkonektivnih veza elektroenergetskih sistema evropskih zemalja.

Projekat CROSSBOW je upravo posvećen pomenutoj problematici, i otud ideja da se jedan ovako veliki projekat implementira u Crnoj Gori. Rad sa renomiranim partnerima na ovom projektu je od izuzetnog značaja, kako za istraživački tim sa Univerziteta Crne Gore, tako i za elektroenergetski sistem Crne Gore. Takođe, ojačana je veza privrede i Univerziteta na državnom nivou, jer je učesnik CROSSBOW projekta i Crnogorski operator prenosnog sistema – CGES.

Foto: Prošlogodišnji seminar

3. Koje sve firme/institucije/univerziteti učestvuju na projektu?

Osim Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici i CGES-a, na projektu učestvuje više renomiranih evropskih institucija/kompanija:

ETRA (Španija)

Romanian energy centre

Institute of communications and computer systems (Grčka)

Public power corporation SA (Grčka)

VARTA storage Gmbh (Njemačka)

Elektromreža Srbije

University of Manchester (UK)

Končar (Hrvatska)

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Univerzitet u Ljubljani

ELPROS, elektronski i programski sistemi

Univerzitet Ćirilo i Metodije, Elektrotehnički fakultet (Makedonija)

ELEM (Makedonija)

COBRA (Španija)

Regionalni koordinacioni centar – SCC (Srbija)

Sa Elektrotehničkog fakulteta u okviru CROSSBOW projekta učestvuje 7 predstavnika: rukovodilac projekta, prof.dr Saša Mujović, dr sc. Martin Ćalasan, i magistranti na Elektrotehničkom fakultetu, Filip Drinčić, Lazar Nikitović, Maja Rolevski, Marija Milikić i Mihailo Micev.

4. Na kojim ste sve događajima do sada učestvovali u okviru projekta?

Članovi CROSSBOW tima sa Elektrotehničkog fakulteta su do sada učestvovali na više događaja organizovanih u okviru projekta, od kojih su najvažniji Consortium Plenary and Sup-Projects Meetings u Mančesteru i Sarajevu. Bitno je napomenuti da smo prošle godine uspješno organizovali prvi seminar u okviru projekta – „Tržišno orijentisani elektroenergetski sistemi sa distribuiranim generatorima i sistemima skladištenja električne energije“.

Foto: Filip Drinčić

5. Koji su to dosadašnji rezultati rada u okviru projekta?

Naš rad u okviru projekta se dominantno bazira na dva radna paketa, WP5 i WP7, a vezan je najviše za razvoj algoritama i simulacionih modela za napredno korišćenje obnovljivih izvora električne energije (vjetroelektrane, solarne elektrane, elektrane na biomasu), sistema skladištenja (reverzibilne hidroelektrane, litijum-jonske i protočne baterije), njihovo koordinisano korišćenje i optimizaciju. Kao rezultat dosadašnjeg rada proisteklo je više naučnih radova:

F. Drinčić, S. Mujović, “Energy storage systems: an overview of existing technologies and analysis of their applications within the power system of Montenegro“, In Proc. of International Conference on Information Technologies –IT 2018, Žabljak, Montenegro, Februar 2018;

F. Drinčić, S. Mujović, M. Ćalasan, L. Nikitović, “Improving the Krnovo Wind Power Plant Efficiency by Means of the Lithium-ion Battery Storage System “, In Proc. of International Conference BHAAAS 2018, Jahorina, BiH, June 2018;

L. Nikitović, M. Ćalasan, S. Mujović, „Primjena programa GAMS u svrhu optimizacije troškova proizvodnje električne energije“, Energija-Ekologija-Ekonomija, UDC: 620.97:621.313.12, ISSN 0354-8651, mart 2018, pp. 275-279;

U drugom dijelu intervjua razgovarali smo sa Filipom Drinčićem

6. Možete li nam reći nešto više o seminaru i njegovim predavačima?

Seminar će se baviti najsavremenijim temama iz oblasti elektroenergetskih sistema, na kojem će učestvovati velika naučna imena u ovoj oblasti, kao i predstavnici vodećih energetskih kompanija Crne Gore i regiona. Takođe, na seminaru će učestvovati i ministarka nauke dr Sanja Damjanović, koja će otvoriti seminar sa temom „Energetika, očuvanje životne sredine i ICT u S3 Strategiji Crne Gore“.

Velika nam je čast što ćemo i ove godine ugostiti prof.dr Jovicu Milanovića (Univerzitet u Mančesteru (UNIMAN)), koji će predavati na temu „Izazovi rada i upravljanja budućim prenosnim sistemima sa osvrtom na CROSSBOW“, a sa Univerziteta u Mančesteru ćemo ugostiti i dr Jelenu Ponoćko, koja će predavati na temu „Optimalan, unaprijeđen pristup upravljanju potrošnjom kao podrška radu elektroenergetskog sistema“.

Zadovoljstvo nam je što ćemo iz regiona ugostiti renomirane stručnjake. Sa Univerziteta iz Ljubljane nam dolazi prof.dr Andrej Gubina čija je tema predavanja „Tržišta električne energije: Kako funkcionišu i koja je potreba za njima?“, zatim doc.dr Petar Krstevski sa Univerziteta Ćirilo i Metodije iz Skoplja, čija je tema „Regionalno balansno tržište u jugoistočnoj Evropi“, a iz Hrvatskog operatora prijenosnog sustava –HOPS nam dolazi Zora Luburić, koja će predavati na temu „Izazovi i iskustva u radu hrvatskog prijenosnog sustava s obnovljivim izvorima energije“.

Sa Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici prof.dr Božo Krstajić na temu „Green ICT rješenja u službi energetske efikasnosti i očuvanja okoline“, kao i prof.dr Miloš Daković na temu „Kompresivno odabiranje u estimaciji parametara složenih harmonijskih signala“.

Na seminaru će učestvovati i predstavnici vodećih crnogorskih kompanija iz oblasti energetike: Ivan Bulatović – „Desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže Crne Gore u uslovima povećanog broja zahtjeva za priključenjem obnovljivih izvora energije“ (CGES), zatim Ranko Vuković – „Desetogodišnji plan razvoja distributivne mreže Crne Gore“ (CEDIS), Dejan Drašković – „Tržište električne energije: izazovi na putu spajanja sa Evropom“ (Berza električne energije) i Ljubo Knežević – „Regulatorni okvir međunarodne saradnje kao sredstva za optimizaciju elektroenergetskih sistema“ (Savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za energetiku).

Skupom predsjedava prof.dr Saša Mujović (Elektrotehnički fakultet Podgorica), a moderator panel sesije je dr Martin Ćalasan (Elektrotehnički fakultet Podgorica).

Foto: dr Saša Mujović

7. Koji je značaj ovog projekta za studente?

Osim što će imati priliku da slušaju najnovija istraživanja eminentnih stručnjaka iz oblasti energetike, događaji ovog tipa su jako važni i za buduću interakciju studenata i profesora, razmjenu ideja otvaranja novih prilika za studente.

8. Koji su budući planovi za EESTEC?

EESTEC LC Podgorica, čiji sam trenutno Alumni član, bivši predsjednik i koordinator za odnose sa kompanijama, predstavlja jednu lijepu studentsku priču koja u Crnoj Gori postoji 19 godina. Jako mi je drago kada vidim nove generacije da nastavljaju naš rad i pružaju studentima nove prilike za usavršavanje. Nakon više događaja ove godine koji su bili usko vezani za nauku, EESTEC LC Podgorica je u aprilu organizovao četvrtu po redu Soft Skills Akademiju, namijenjenu studentima svih fakulteta. Sada smo pri kraju sa realizacijom novog projekta – sajma zapošljavanja Job Fair (15.05. u 10h – Multimedijalna sala Sportskog i kulturnog Centra UCG). Studenti će imati priliku da se upoznaju sa ponudama različitih poslodavaca i tako steknu prve informacije ka svom budućem zaposlenju. U međuvremenu, EESTEC LC Podgorica svakog mjeseca nudi svojim članovima besplatno učešće na naučnim radionicama/razmjenama/konferencijama širom Evrope, a u avgustu će studenti elektrotehnike iz Evrope imati priliku da učestvuju na našoj međunarodnoj radionici.

9. Da li čitaoci Tekporta mogu zavrijediti mjesto na seminaru kao slušaoci?

Naravno! Svi zainteresovani čitaoci se mogu prijaviti popunjavanjem sljedeće prijavne forme: https://forms.gle/1KeNQnUAExK5hcTBA

10. Za sam kraj, kako ocjenjujete rad prvog IT portala u Crnoj Gori –
Tekport.me?

Tekport predstavlja osvježenje na IT sceni Crne Gore i bitno je istaći da nije koristan samo za IT profesiju, već za sve koji se bave naukom jer je jako važno pratiti razvoj novih tehnologija s obzirom na njihove rapidne promjene.  

PROČITAJTE JOŠ: Milo Radulović – MARLEQ – Kako pronaći posao?

PROČITAJTE JOŠ: Marko Maraš – Seljak.me – Crnogorsko digitalno selo

PROČITAJTE JOŠ: Mišo Savović – NaMapi – Studio za nekretnine

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PARTNERI

Arhiva

June 2023
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930